ฉันฝันว่าฉันกำลังอธิษฐานท่ามกลางสายฝน และฝนมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆ ในความกว้างของจุดเริ่มต้นของทะเล แต่ฉันเข้าไปและเฝ้าอธิษฐานต่อพระเจ้า เงินและคลายความกังวลด้วยการร้องไห้เบา ๆ หมายความว่าอย่างไร
แต่งงานมีลูกและอายุสี่สิบปี